Zápis do Mateřské školy Oldřiš

Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis dětí do Mš pro školní rok 2023/2024.

Zápis se uskuteční v úterý 9.května 2023 od 8.30 do 10.30 hodin v mateřské škole.

Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Zápis je povinný pro děti, narozené v období od 1.9. 2017 do 31.8.2018 a pro děti, které mají odklad školní docházky.

Děti starší 3 let s trvalým pobytem v Oldřiši mají přednostní právo přijetí do mateřské školy.

Zápis platí i pro děti cizince s dočasnou ochranou.

Kontakt

Telefon: 461 747 145

Email: msoldris@unet.cz

}

Provozní doba

pondělí – pátek

6.30 – 16.00

Adresa

Oldřiš 48

569 82 Borová u Poličky

Zřizovatel

Obecní úřad Oldřiš

IČO: 00277070