Zápis do Mateřské školy Oldřiš

Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis děti do MŠ pro školní rok 2024/2025.

Zápis se uskuteční v úterý 7.května 2024 od 8.30 do 10.30 v mateřské škole.

Zápis proběhne s souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Zápis je povinný pro děti, narozené v období 1.9.2018 do 31.8.2019 a pro děti, které mají odklad školní docházky.

Děti starší 3 let s trvalým pobytem v Oldřiši mají přednostní právo přijetí do MŠ.

Zápis platí i pro děti cizinců s dočasnou ochranou.