Mime fest – „Poutníci po hvězdách“

Děti přiveďte prosím do školky do 7.00 nebo na vlakovou zastávku nejpozději v 7.15.

Svačit budeme v divadelním klubu svačinku ze školky.