DOKUMENTY

Školní řád

Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy

Ke stažení zde.

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program – zde

Provozní řád školky – zde

Vnitřní řád školní jídelny – zde

Provozní řád zahrady – zde

GDPR – zde

Prohlášení o dostupnosti – zde

Podpora společného vzdělávání  Oldřiš,  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017487

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity:
– Školní asistent – personální podpora 
– Projektový den ve výuce
– Projektový den mimo školu

Logo MŠMT - publicita