DOKUMENTY

Školní řád

Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy

Ke stažení zde.

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program – zde

Provozní řád školky – zde

Vnitřní řád školní jídelny – zde

Provozní řád zahrady – zde

GDPR – zde

Prohlášení o dostupnosti – zde

Pojďte si s námi hrát a poznávat svět, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005283

Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 369.160,- Kč hradíme tyto aktivity:
– Školní asistent MŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Logo MŠMT - publicita