Než půjdu do školy – co by měli zvládnout předškoláci

Jedním z úkolů naší mateřské školy je připravit děti na vstup do první třídy základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské školy do základní.

Snažíme se děti na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí nebo dokonce z nezralosti dítěte.

Tomuto cíli podřizujeme svou práci především u pěti- až šestiletých dětí. Přípravu na školu provádíme především jako dlouhodobě sledovaný záměr, který se odráží v celé práci s dítětem.

Co má umět dítě, které půjde v září do 1. třídy

 •  správně vyslovovat všechny hlásky
 • znát všechny barvy (i doplňkové)
 •  vyřídit jednoduchý vzkaz
 • soustředit se na zadanou činnost a pracovat samostatně alespoň 20 minut
 • zarecitovat báseň, zazpívat píseň
 • znát své jméno a přímení, věk, bydliště
 • znát časové vztahy (dny v týdnu, roční období)
 • hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla
 • počítat vzestupnou řadou po jedné do deseti
 • poznat a roztřídit základní tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
 • znát prostorové pojmy nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední, apod
 • držet správně tužku mezi ukazováčkem a palcem s oporou o prostředník (špetičkové držení)
 • nakreslit lidskou postavu (všechny základní části a detaily-uši, nos, oči, správný počet prstů)
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se obléknout a svléknout, zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky, dodržovat
 • základní pravidla hygieny
 • umět pozdravit, požádat, poděkovat
 • správně používat příbor